top of page

Quicscan Crisismanagement

Direct inzicht in je verbeterkansen met de gratis Quickscan! 

Hoe is uw organisatie voorbereid op die ene crisis? Met de Quickscan crisismanagement, krijgt u inzicht in waar uw zorgorganisatie op dit moment staat. 

Voor het effectief inrichten van uw crisisorganisatie, is het belangrijk om een beeld te hebben van de verschillende dreigingen die impact kunnen hebben op uw bedrijfsvoering. 
De Quickscan is een momentopname van de huidige crisisorganisatie. Aan de hand van deze scan geven we tips wat er verbeterd kan worden en wat deze verbeteringen oplevert. Dit vormt de basis voor eventuele vervolgstappen die we samen kunnen gaan nemen om uw zorgorganisatie crisisbestendig te maken. 

De voordelen van de Quickscan
 

Organisaties waar wij de Quickscan voor verzorgen krijgen:
  • een digitaal enquêteformulier toegezonden met vragen over uw crisisorganisatie. 

  • een belafspraak van een half uur waarin we het toegezonden enquêteformulier doornemen en wij u voorzien van relevantie tips en trucs om uw zorgorganisatie crisisbestendiger te maken.

Image by Sharon McCutcheon
untitled.png

Quickscan crisismanagement

Vraag nu gratis de Quickscan aan!​​

De Quickscan geeft in één oogopslag weer waar uw organisatie staat op het gebied continuïteit- en crisismanagement.

Herkent u dit?

U wilt het crisisbewustzijn binnen uw organisatie vergroten maar u heeft onvoldoende tijd om uw gehele organisatie hier in mee te nemen.

Er moeten verschillende plannen omtrent crisismanagement ontwikkeld of geoptimaliseerd worden maar het ontbreekt u aan tijd om dit op te zetten en te implementeren.

U heeft het gevoel dat binnen de organisatie niet alle risico's en bedreigingen in beeld zijn waardoor u niet met zekerheid kan zeggen dat de continuïteit van de bedrijfsvoering geborgd is.

U heeft alles goed voorbereid voor die ene crisis maar heeft geen sparringpartner om te checken of dit ook daadwerkelijk zo is.

U heeft onvoldoende capaciteit en kennis binnen uw zorgorganisatie om bepaalde (sleutel)functies tijdens een crisis uit te voeren.

Uw zorgorganisatie heeft nog geen crisisorganisatie en u weet niet waar te beginnen.

Neem contact op voor advies en ondersteuning bij deze vraagstukken.

Hoe zou het zijn als...

...u met een gerust hart kunt zeggen dat uw organisatie is voorbereid op een mogelijke crisis? 

...de teams / afdelingen binnen uw organisatie voorbereid zijn op een crisis en goed getraind zijn, zodat ze  weten wat te doen?

...u weet welke risico's en bedreigingen uw organisatie spelen en welke effecten deze risico's hebben op uw bedrijfsvoering?

...weet dat de veiligheid van alle aanwezigen in het pand bij een crisis geborgd?

...zeker is dat de continuïteit van is gewaarborgd en daarmee de bedrijfsvoering staande blijft?

...uw crisisteam jaarlijks wordt opgeleid en getraind op de benodigde kennis en vaardigheden die nodig zijn op het gebied van crisismanagement, zowel individueel als op teamniveau?

...uw crisisteam ook daadwerkelijk het ontwikkelde plan toepast tijdens een crisis?

...u bij de accreditatieronde van uw zorgorganisatie zeker weet dat u continuïteit- en crisismanagement op orde is?

...u tijdens een crisis altijd een hulplijn kan invliegen?

Neem contact op voor advies en ondersteuning bij deze vraagstukken.

bottom of page