top of page

Is uw crisisplanvorming op orde?

Advies en ondersteuning in de ontwikkeling van continuïteits- en crisisplanvorming

Door de jarenlange ervaring binnen het crisisdomein heeft Crisis Solutions haar expertise verworven in het uitvoeren van onder andere business impact analyses, risico-inventarisaties en het opstellen van continuïteits- en crisisplannen.

 

Crisis Solutions hanteert het 6-stappenplan Crisismanagement. Ervaring heeft geleerd dat het uitvoeren van een risico-inventarisatie of het hebben van een crisisplan alleen, niet afdoende is om goed voorbereid te zijn op een crisis. Om crisisbestendig te zijn is het van belang 6 opeenvolgende stappen uit te voeren en deze cyclus te blijven herhalen.

Alle producten en diensten zijn van toegevoegde waarde en direct toepasbaar binnen uw organisatie.

6-stappenplan crisismanagement

Aan de hand van het 6-stappenplan crisismanagement, inventariseert Crisis Solutions met u waar de organisatie op dit moment staat en welke behoefte uw organisatie kent op het gebied van continuïteit- en crisismanagement. Het 6-stappenplan crisismanagement geeft een handvat om gezamenlijk te komen tot het formuleren van beleid, planvorming en het opzetten van de benodigde opleidingen, trainingen en oefeningen. Het borgen van deze cyclus draagt bij aan een crisisbestendige zorgorganisatie. Crisis Solutions adviseert en ondersteunt u graag in de uitvoering van deze 6 stappen.

Crisisplan op maat

Crisis Solutions maakt voor u werkbare crisisplanvorming en zorgt voor de bijbehorende praktische tools. Het ontwikkelen kunt u volledig uitbesteden of we pakken het samen op. De plannen en tools kunnen we zo ontwikkelen zodat ze binnen alle organisatielagen toepasbaar zijn, van medewerker tot directielid. Ieder met zijn eigen taken en verantwoordelijkheden.

Meer informatie over wat Crisis Solutions voor u kan betekenen? Vul het contactformulier in en ik neem contact met u op.

DSC04029_edited.jpg
bottom of page